DC-X - Digital Collections

Login

Logg på med PC/Webmail brukernavn/passord
(bokstav_etternavn og ditt vanlige passord)

Du skal normalt benytte A_NHSTMG Brukerkatalog i listen "autoriser på"